Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan dødsboskatteloven får betydning for beskatning af personer.

Personer omfattet af reglen

Reglerne gælder for personer, der modtager boudlæg eller udlodning samt for personer, hvis ægtefælle er afgået ved døden.

Regel

Skattelovgivningens almindelige regler gælder for modtagere af

  • boudlæg eller
  • udlodning

samt for ægtefæller til personer, der er afgået ved døden.

Se DBSL § 1, stk. 6.

Bemærk

Både fysiske personer og selskaber, fonde mv. kan modtage udlodning og boudlæg. Offentlige myndigheder mv., som ikke er indkomstskattepligtige, kan også modtage udlodning og boudlæg.

For alle de nævnte gælder, at loven ikke påvirker deres eventuelle skattepligt til Danmark.

Der er alene tale om særregler, der skal bruges til at opgøre den skattepligtige indkomst, aktieindkomsten og CFC-indkomsten (indkomst fra controlled foreign company efter LL § 16 H).

Se også

Se afsnit

  • C.E.5.1.2 om beskatning af aktiver overtaget fra dødsboet
  • C.E.3.4 om beskatning af udlodningsmodtagere
  • C.E.3.5 om beskatning af længstlevende ægtefælle, når dødsboet efter afdøde skiftes
  • C.E.4 om beskatning af den længstlevende ægtefælle, der har overtaget dødsboet efter skattereglerne om uskiftet bo.