Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår reglerne i dødsboskatteloven bruges.

Personer og dødsboer omfattet af reglen

Følgende er omfattet af reglerne i dødsboskatteloven:

  • Personer, der er afgået ved døden.
  • Dødsboer efter personer, der er afgået ved døden.
  • Længstlevende ægtefæller til personer, der er afgået ved døden.
  • Modtagere af udlodning fra dødsboer.

Regel

Dødsboskatteloven skal bruges ved indkomstbeskatning i forbindelse med dødsfald. Se DBSL § 1, stk. 1.

Bemærk

Dødsboers subjektive skattepligt til Danmark er bestemt af reglerne i dødsboskatteloven, der også indeholder regler om dødsboers indkomstopgørelse. Se DBSL § 1, stk. 1-5.

Personers subjektive skattepligt er bestemt af reglerne i kildeskatteloven.

Dødsboskatteloven indeholder en række særregler, der vedrører personers indkomstopgørelse.

Det gælder for

  • afdøde for tiden til og med dødsdagen i det år, hvor dødsfaldet sker
  • personer, der er gift med en person, som er afgået ved døden
  • modtagere af udlodning fra dødsboet, fx boudlæg, arv og legat.

Se DBSL § 1, stk. 6.

Se også

Se også afsnit

  • C.E.2.2.1 om dødsboers fulde skattepligt til Danmark
  • C.E.2.2.2 om dødsboers begrænsede skattepligt til Danmark
  • C.E.2.3 om særregler for personers indkomstopgørelse.