Dato for udgivelse
01 Oct 2009 12:56
SKM-nummer
SKM2009.592.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
09-160969
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
7-månedersrenten, pensionsafkastbeskatning, obligationsrente
Resumé
Den gennemsnitlige effektive obligationsrente for indkomståret 2010 (7-månedersrenten) efter pensionsafkastbeskatningslovens § 21 er beregnet til 4,96 pct.
Reference(r)

Pensionsafkastbeskatningsloven § 21, stk. 1
Pensionsafkastbeskatningsloven § 27, stk. 5

Henvisning
Beskatning af pensionsafkast for år 2008, punkt I. 1.

I medfør af §§ 21, stk. 1, og 27, stk. 5, i lov nr. 1535 af 19. december 2007 om pensionsafkastbeskatning (pensionsafkastbeskatningsloven) med senere ændringer er 7-månedersrenten for indkomståret 2010 beregnet til 4,96 pct.