Dato for udgivelse
22 Dec 2008 09:44
SKM-nummer
SKM2008.1045.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-186187
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Amortisationsrente, 2009, rateopsparing, pensionsbeskatningsloven
Resumé
Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2009 er fastsat til 3,75 %.
Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 2 
Pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 3

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 A.C.1.2.3.4

Ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 2, kan en kontohaver, før rateudbetaling påbegyndes, vælge et udbetalingsforløb med årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store rater. Med henblik på fastsættelsen af den årlige rate meddeles det herved, at amortisationsrenten ifølge pensionsbeskatningslovens § 11 A, stk. 3, for udbetalingsåret 2009 er fastsat til 3,75 %.