Dato for udgivelse
22 Dec 2008 10:04
SKM-nummer
SKM2008.1049.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-083186
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ekstraordinær genoptagelse, ejendomsværdi, grundværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Resumé
Et vurderingsankenævn havde efter klage ændret ejendomsværdien i 2006 for en erhvervsejendom fra 84.000.000 kr. til 40.500.000 kr. og ændret grundværdien fra 14.317.000 kr. til 10.025.100 kr. med konsekvensændring af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi fra 69.683.000 kr. til 30.474.900 kr. SKAT foretog på grundlag heraf ordinær genoptagelse af 2004- og 2005-vurderingerne. På baggrund heraf besluttede Skatterådet efterfølgende at nedsætte 2001- og 2002-vurdringerne ved ekstraordinær genoptagelse.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Henvisning
Procesvejledningen 2008-4 G.3

Sagen drejede sig om en fabrik/lagerejendom på ca. 20.000 etagemeter. Efter klage over 2006-vurderingen nedsatte vurderingsankenævnet efter besigtigelse ejendomsværdien fra 84.000.000 kr. til 40.500.000 kr. og grundværdien nedsattes fra 14.317.000 kr. til 10.025.100 kr. Som konsekvens af ændret ejendomsværdi og ændret grundværdi blev den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi nedsat fra 69.683.000 kr. til 30.474.900 kr.

På baggrund af vurderingsankenævnets nedsættelse af 2006-vurderingen foretog SKAT ordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 2, af 2004-vurderingen og af 2005-årsomvurderingen.

Med henvisning til vurderingsankenævnets nedsættelse af 2006-vurderingen og SKATs efterfølgende ordinære genoptagelse af 2004-vurderingen og 2005-årsomvurderingen, anmodede ejer herefter om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, af 2001- og 2002-vurderingerne.

Efter sædvanlig praksis foretages ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering jf. skatteforvaltningslovens § 33 stk. 3 normalt kun, når der foreligger væsentlige afvigelser, hvilket normalt vil sige en ændring på mindst 30 - 35 % i forhold til den oprindelige vurdering for samme år, eller i tilfælde af objektiv konstaterbare fejl, som ligger udover den normale skønsusikkerhed. Der henses endvidere til, om der forekommer myndighedsfejl eller lignende, der har betydet, at en ejer i betydelig grad, er blevet vildledt og dermed ikke har benyttet sin klagemulighed.

Efter indstilling fra SKAT besluttede Skatterådet at ekstraordinært genoptage 2001- og 2002- vurderingerne, idet der var tale om afvigelser på 45 - 47 % mellem de oprindelige ansættelser og de af SKAT indstillede ansættelser. Ejendomsværdi, grundværdi og dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ved 2001-vurderingen blev herefter ændret fra 60.000.000 kr., 6.333.000 kr. og 53.667.000 kr. til hhv. 33.000.000 kr., 4.485.600 kr. og 28.514.400 kr. Ved 2002-vurderingen ændredes de tilsvarende ansættelser fra 62.000.000 kr., 6.333.000 kr. og 55.667.000 kr. til hhv. 33.000.000 kr., 4.485.600 kr. og 28.514.400 kr.