Dato for udgivelse
17 Dec 2008 15:38
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Dec 2008 09:40
SKM-nummer
SKM2008.1005.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-059709
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
CFC-beskatning, kapitalisering
Resumé
Dansk datterselskab blev ikke fritaget for CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da Skatterådet anså selskabet for overkapitaliseret.
Det andet ansøgte datterselskab og de ansøgte filialer blev dog fritaget, da kriterierne i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 blev anset for opfyldt.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 S.D.5.7

Et dansk moderselskab havde ansøgt Skatterådet om fritagelse for CFC-beskatning for 2 af sine danske datterselskaber samt deres filialer, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Der blev anmodet om fritagelse for 10 indkomstår, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Det ene datterselskab fik afslag på fritagelse, da selskabet blev anset for overkapitaliseret.

Det andet datterselskab og dets filialer blev fritaget, da Skatterådet anså samtlige kriterier i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 for opfyldt. Skatterådet fritog samtidig det første datterselskabs filialer, da disse også opfyldte kriterierne for fritagelse, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Det har ikke været praktisk muligt at foretage en effektiv anonymisering af den samlede afgørelsestekst. For at undgå en overtrædelse af bestemmelserne om tavshedspligt har SKAT valgt alene at offentliggøre dette sammendrag af afgørelsen.