EU har indgået en række handelsaftaler om forskellige landbrugsprodukter, som blandt andet indebærer en anden beregning af importafgifterne eller en regulering af markedsadgangen. For at administrere handelsaftalerne eller overvåge markedet kræver import af en række landbrugsvarer fra tredjelande, at importøren fremlægger en importlicens for SKAT ved varens fortoldning til overgang til fri omsætning, sammen med eventuelle oprindelsescertifikater og andre supplerende dokumenter.

Importøren noterer afskrivning af den indførte mængde og afskrivningsdato på licensens bagside samt henviser til tolddokumentets art og nummer.

Der er to overordnede licenstyper:

  1. Almindelig licens for vareområder med pligt til at fremlægge en licens ved import af den pågældende vare.
  2. Licens til en kvote- eller en præferenceordning ved import af varer, hvor der er fastsat enten en afgrænset mængde af varer eller en ubegrænset mængde varer, der kan importeres til nedsat told.

Licensordningen administreres i Danmark af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv. Yderligere information om licensordningen kan læses på www.ferv.fvm.dk

Det legale grundlag:

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (kodificeret udgave) med senere ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicens