Dato for offentliggørelse
15 Jan 2009 15:02
Overordnede emner
Told
Resumé

-

Hvad er nyt?

Toldvejledning; Toldbehandling 2009-1 er opdateret med redaktionel afslutning den 31. december 2008.

Afsnit A.5.11 Tekstilvarer, er opdateret med reglerne omkring anvendelsen af importilladelser fra Kina, som ikke længere er nødvendige.

Der er oprettet et nyt afsnit A.5.21 Landbrugsvarer, importlicens

Reglerne omkring registreringsafgift er opdateret i afsnit D.4.2.1 Flyttegods er opdateret.

Oversigten over oprindelsesaftalerne i afsnit A.8 er opdateret.

Afsnit D.4.2.4 er opdateret da muligheden for toldfri indførsel i forbindelse med møblering af sekundær bolig er bortfaldet.

Beløbsgrænserne er opdateret i afsnit D.4.3.1 Forsendelse fra en privatperson til en anden.

Afsnit D.7 er opdateret med nye gebyrsatser.

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

ISBN-nummer
978-87-7059-578-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Toldvejledning; Toldbehandling - 2009-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.