Dato for udgivelse
05 dec 2008 08:18
SKM-nummer
SKM2008.971.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-176280
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
udlæg
Resumé

Visse skattecentre har fortaget og dernæst fået tinglyst udlæg i fast ejendom to gange for den samme fordring.

SKAT kan ikke ved udlæg opnå en overdækning af en fordring, hvilket støttes på Retsplejelovens § 507, stk. 1.

Reference(r)
Retsplejeloven § 507, stk. 1
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-4 G.6.4

SKAT, Hovedcentret, er blevet opmærksom på, at visse skattecentre har foretaget og dernæst fået tinglyst udlæg i fast ejendom to gange for denne samme fordring.

SKAT kan imidlertid ikke ved udlæg opnå en overdækning af fordringen, hvilket støttes på Retsplejelovens § 507, stk. 1, der udtaler:

"Pengekrav fuldbyrdes ved udlæg i en så stor del af skyldnerens formue som efter fogedrettens skøn er nødvendig til dækning af kravet samt af omkostninger ved forretningen og det udlagtes opbevaring indtil auktionen"

I de tilfælde, hvor der således uberettiget er foretaget tinglyst udlæg i fast ejendom to gange for den samme fordring, skal SKAT senest, når ejendommen eventuelt kommer på tvangsauktion, nedlyse det sidst foretagne tinglyste udlæg med den uberettigede overdækning, således at der alene er foretaget og tinglyst udlæg en gang for kravet, og dette første udlæg dermed bevarer sin bedre prioritetsstilling i hæftelsesrubrikken i tingbogen.

Hovedcentret skal endvidere opfordre til, at skattecentrene ved afbrydelse af forældelse for en fordring gennem udlæg sikre sig, at alle fordringer, som forældes inden for det kommende år, bliver medtaget.

Såfremt der allerede er foretaget og tinglyst udlæg i fast ejendom, og den underliggende fordring er ved at forældes, skal skattecentrene foretage en udlægsforretning for at afbryde forældelsen, og det skal i fogedbogen anføres, at udlægget i ejendommen fastholdes.

Der skal således ikke på ny foretages tinglysning.