Indhold

Ændringer i et forsikringsdokument, der tidligere er stemplet efter STEMPAL, er efter STEMPAL § 5, på ny stempelpligtigt efter de samme regler som for nyoprettede dokumenter.

Dette afsnit beskriver hvornår der skal betales yderligere afgift som følge af ændringer i stemplede forsikringsdokumenter.

Afsnittet indeholder følgende punkter:

  • Beregning af yderligere afgift af et stemplet forsikringsdokument. H.3.6.1
  • Forhøjelse af forsikringssum. H.3.6.2
  • Forhøjelse af præmie. H.3.6.3
  • Indeksregulerede forsikringer. H.3.6.4
  • Udskiftning af den forsikrede genstand/af den forsikrede interesse. H.3.6.5
  • Udvidelse af den forsikrede genstand/forsikrede interesse. H.3.6.6
  • Indtræden af nye parter i et bestående forsikringsforhold. H.3.6.7
  • Selskabers omstrukturering. H.3.6.8