Indhold

I de følgende afsnit beskrives, hvordan afgiften beregnes og hvad den skal beregnes af. Afsnittet indeholder følgende underafsnit

  • Afgiftens størrelse H.3.5.1
  • Valg af beregningsmetode H.3.5.2
  • Beregning når der ikke er en forsikringssum H.3.5.3
  • Beregning når forsikringerne er kombinerede H.3.5.4
  • Afrundingsregler H.3.5.5
  • Fremmed valuta H.3.5.6