Stempelpligten for skadesforsikringer indtræder på det tidspunkt hvor forsikringsselskabet underskriver forsikringsaftalen. Er der ikke  underskrevet en forsikringsaftale indtræder stempelpligten på tidspunktet for policens udstedelse. Se STEMPAL § 2.

Er der ikke oprettet en police eller en forsikringsaftale, udløses stempelpligten ved udstedelse af første præmiekvittering eller andet dokument, der angår forsikringen. Se STEMPAL § 64 stk. 2.

Om fristen for at stemple forsikringsaftalen, policen eller præmiekvitteringen, se afsnit H.3.7.1