Indhold

Afsnittet beskriver i hvilke situationer, der skal betales stempelafgift ved oprettelsen af en skadesforsikring. Endvidere beskrives de typer af skadesforsikringer, der er belagt med en særlig afgift. Sidst i afsnittet er de afgiftsfri skadesforsikringer beskrevet.

Afsnittet indeholder

  • Afgiftspligtige skadesforsikringer H.3.2.1 
  • Generalpolicer  H.3.2.2
  • Genforsikringskontrakter H.3.2.3
  • Skadesforsikringer fritaget for afgift H.3.2.4