Dato for udgivelse
24 Nov 2008 14:07
SKM-nummer
SKM2008.947.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-142403
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afskrivninger og fradrag + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Ejendomme
Resumé

Skatterådet bekræfter, at tilskud på 200.000 kr. fra ... fonden og 200.000 kr. fra ...fonden til vedligeholdelse af ... Gods er skattefri.

Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 A.G.4.1

... Gods har anmodet om fritagelse for beskatning af tilskud på 200.000 kr. fra ... Fonden og 200.000 kr. fra ...  -fonden til istandsættelse af ... Gods.

Det fremgår af brev af 30. april 2001 fra Kulturarvstyrelsen, at den omhandlede ejendom er fredet.

Bidragene fra ... Fonden og ...-fonden går til at renovere hovedbygningens vinduer.

Kulturarvstyrelsen har givet tilskud på i alt 268.000 kr. til renovering af hovedbygningens vinduer.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Det indstilles, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddene fra ovennævnte fonde til bygningsarbejde på ... Gods, da Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til samme bygningsarbejde.