Indhold

Dette afsnit i vejledningen beskriver hvornår der skal betales stempelafgift af skadesforsikringer samt de forskellige muligheder for betaling og godtgørelse af stempelafgift på skadesforsikringer.

Afsnittet er delt op i følgende underafsnit:

  • Indledning H.3.1
  • Hvilke skadesforsikringer er omfattet H.3.2
  • Hvornår indtræder stempelpligten H.3.3
  • Hvem skal betale afgiften H.3.4.
  • Beregning af stempelafgift H.3.5.
  • Ændringer i stemplede forsikringsdokumenter H.3.6
  • Betaling af stempelafgiften H.3.7
  • Godtgørelse af stempelafgift H.3.8