Dato for udgivelse
17 Nov 2008 09:58
SKM-nummer
SKM2008.918.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-174726
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse og betaling
Emneord
Lønsumsafgift, beregningsgrundlag, forening
Resumé
SKAT udtaler sig omkring vurdering af, om taxabestillingskontorer skal beregne lønsumsafgift i henhold til metode 1 (forening) eller metode 4 (hovedreglen).
Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 1 og stk. 2, nr. 4

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-4 B.1.2
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-4 C.1.4
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-4 C.3
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 D.11.4
Henvisning
Momsvejledningen 2008-4 D.11.20

SKAT har fået stillet spørgsmålet om, hvorvidt et taxabestillingskontor skal beregne lønsumsafgift efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 (metode 4) eller § 4, stk. 2, nr. 4 (metode 1).

Taxabestillingskontorer er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 20 og er dermed omfattet af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, pkt. 1.

Det følger af lov om taxikørsel m.v. (LBK nr. 517 af 24. juni 1999), at der ikke er fastsat bestemmelser, som direkte fastslår eller forudsætter bestemte juridiske konstruktioner for taxabestillingskontorer. Der skal derfor foretages en konkret vurdering af, om bestillingskontoret skal anses som en forening eller som omfattet af hovedreglen.  

Spørgsmålet om hvorvidt taxabestillingskontorer er omfattet af metode 1 eller metode 4 i lønsumsafgiftsloven, må herefter bero på en konkret vurdering.

Den konkrete vurdering skal foretages på grundlag af de almindelige vurderingskriterier for hvornår, der er tale om en forening i lønsumsafgiftslovens forstand. Se eventuelt Momsvejledningens afsnit D.11.4 og Lønsumsafgiftsvejledningens afsnit B.1.2 og C.1.4.