Dato for udgivelse
03 Nov 2008 16:11
SKM-nummer
SKM2008.885.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-159034
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendomme
Resumé

Skatterådet bekræfter, at tilskud på 20.000 kr. fra ... fonden og 50.000 kr. fra Fondet ... til vedligeholdelse af ... gård er skattefri.

Hjemmel
08-124019
Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 A.G.4.1

... har anmodet  om  fritagelse for beskatning af tilskud på 20.000 kr. fra ... og 50.000 fra Fondet til istandsættelse af gaard", ...

Det fremgår af brev af 23. marts 2006 fra Kulturarvstyrelsen, at den omhandlede ejendom er fredet.

Bidraget fra ... og bidraget fra Fondet ... anvendes til det samlede projekt.

Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn tilskud på 274.000 kr. til restaureringen. 

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Det indstilles, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddene fra ovennævnte fonde til bygningsarbejde på ... gaard, da Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til samme bygningsarbejde.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.