Dato for udgivelse
03 Nov 2008 14:56
SKM-nummer
SKM2008.883.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-158248
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendomme
Resumé

Skatterådet bekræfter, at tilskud på 10.000 kr. fra ... fonden og 72.000 kr. fra Fondet ... vedligeholdelse af ... Mejeri er skattefri.

Hjemmel
08-101348
Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 A.G.4.1

... har anmodet  om  fritagelse for beskatning af tilskud på 10.000 kr. fra fra ... fonden af 1975 og ... fra Fondet ... til istandsættelse af  Mejeri, ...

Det fremgår af brev 10. september 2007 fra Kulturarvstyrelsen, at ... Mejeri er fredet.

Bidragene fra ... og Fondet til ... går til restaurering af ... Mejeris skorsten.

Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn tilskud på 18.000 kr. til restaureringen af skorstenen. 

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Det indstilles, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddene fra ovennævnte fonde til bygningsarbejde på ... Mejeris skorsten, da Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til samme bygningsarbejde.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.