Dato for udgivelse
30 okt 2008 15:34
SKM-nummer
SKM2008.868.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-157142
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendomme
Resumé
Skatterådet bekræfter, at tilskud på 220.000 kr. fra ... fond og 100.000 kr. fra ... fonden til vedligeholdelse af ... mølle, er skattefri.
Hjemmel

08-112254

Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-4 A.G.4.1

... har anmodet om skattefritagelse for beskatning af tilskud på 220.000 kr. fra ... fond og 100.000 kr. fra ... fonden til istandsættelse af ejendommen ... Der er tale om den såkaldte ... i ...

Det fremgår af brev 21. december 2007 fra Kulturarvstyrelsen, at ... er fredet.

Bidragene fra ... fond og ... fonden går til restaurering af ...

Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn tilskud på 346.000 kr. til og retablering af stuehusets havefacade og omlægning af tegltaget på ... huset.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Det indstilles, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddene fra ovennævnte fonde til bygningsarbejde på ..., da Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til samme bygningsarbejde.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.