Dato for udgivelse
03 Oct 2008 10:14
SKM-nummer
SKM2008.794.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-142766
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendomme
Resumé
Skatterådet bekræfter, at tilskud på ... kr. fra AFonden og 40.000 kr. fra Bfonden til vedligeholdelse af yHovedgård er skattefri.
Hjemmel

08-101355

Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.G.4.1

Godsejer x har anmodet om skattefritagelse for beskatning af tilskud på ... kr. fra  Afonden og ... kr. fra Bfonden til istandsættelse af  yHovedgård.

Det fremgår af brev 18. juni 2007 fra Kulturarvstyrelsen, at yHovedgård er fredet.

AFondens og Bfondens bidrag går til restaurering af taget på hovedbygningen.

Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn tilskud på ... kr. til restaureringen af taget.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Det indstilles, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddene fra ovennævnte fonde til bygningsarbejde på yHovedgård, da Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til samme bygningsarbejde.

Skatterådet tiltrådte ansøgningen om skattefrihed.