►Lovens § 2, stk. 3 bliver ophævet den 1. januar 2009. Se evt. lov nr. 526 af 17. juni 2008.◄

►Som følge heraf, er offentlige virksomheder, fra den 1. januar 2009, omfattet af afgiftspligten jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.◄

►Offentlige virksomheder, som ikke er omfattet af lovens § 4, stk. 1 (metode 4), skal opgøre afgiften i henhold til lovens § 5, stk. 5. For offentlige virksomheder, som er omfattet af lovens § 5, stk. 5, er◄

  • ►afgiftssaten 3,08 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum, med tillæg af 2,50 pct. af 90 pct. af lønsummen. Omregnet udgør afgiftssatsen 5,33 pct. af lønsummen.◄

►I forbindelse med lovændringen er der samtidig indført en række undtagelser fra afgiftspligtigen. Se evt. § 1, stk. 2 i lov nr. 526 af 17. juni 2008.◄