Dato for offentliggørelse
15 Oct 2008 07:51
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Resumé

 udgiver 4 gange årligt en lønsumsafgiftsvejledning, som er en samling af de gældende regler på området. Vejledningen er opbygget efter lønsumsafgiftslovens systematik.

Vejledningens formål er at være en hjælp i det praktiske arbejde med regler vedr. lønsumsafgift, for både , virksomheder og deres revisorer, advokater m.fl. i arbejdet med at sikre en korrekt afregning af lønsumsafgift.

Vejledningen er udtryk for  opfattelse af gældende praksis og giver en udførlig beskrivelse af reglerne. Der er i teksten bl.a. henvist til de love og bekendtgørelser, der er relevante for lønsumsafgiftsloven.

Hvad er nyt?

Lov nr. 526 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem offentlig og privat virksomhed m.v.) er indarbejdet i de relevante afsnit i vejledningen (B.1, B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.3, B.1.1.4, B.1.1.9, B.1.4.1, B.1.4.6, B.2.6.3, B.3, C.3 og E.1.5).

Der er derudover foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2008-3.

ISBN-nummer
978-87-7059-504-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-4" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.