Dato for udgivelse
24 Sep 2008 09:43
SKM-nummer
SKM2008.743.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-138338
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsskat + Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, landbrugsejendom, vindmøller
Resumé

Skatterådet har ændret grundværdien for en landbrugsejendom og som konsekvens heraf også ejendomsværdien pr. 1. januar 2000, 1. januar 2001, 1. januar 2002 og 1. oktober 2003 samt grundværdien pr. 1. januar 2003 som følge at, at der ikke kunne opnås tilladelse til opstilling af nye vindmøller på ejendommen. Yderligere ville der heller ikke blive givet tilladelse til genopførelse af møller i tilfælde af hændelig undergang.

Hjemmel

08-013652

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 1, 2 og 3
Vurderingsloven § 13, stk. 1, 2 og 3

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2008-3 C.1
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2008-3 C.2.4
Henvisning
SKM2007.500.HR

I henhold til X kommunes kommuneplantillæg kunne der på vurderingstidspunktet i 2000, 2001, 2002 og 2003 ikke opnås tilladelse til opstilling af nye vindmøller på ejendommen. Yderligere ville der heller ikke blive givet tilladelse til genopførelse af møller i tilfælde af hændelig undergang.

Ved dom af 27. juni 2007 har Højesteret hjemvist ansættelsen af grundværdien pr. 1. januar 2000 til fornyet behandling hos vurderingsmyndighederne.

På baggrund af bemærkningerne i Højesterets dom har Skatterådet jfr. Skatteforvaltningsloven § 33 stk. 3, ændret ansættelsen af grundværdien og som konsekvens heraf også ejendomsværdien pr. 1. januar 2000, 1. januar 2001, 1. januar 2002 og 1. oktober 2003 samt grundværdien pr. 1. januar 2003 for ejendommen Y således at tillægget til grundværdien for muligheden for at opstille en vindmølle bortfalder.