Dato for udgivelse
23 Sep 2008 13:50
SKM-nummer
SKM2008.740.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-130759
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Julegave, arbejdsgiver, lejlighedsgaver, beskatning, praksis
Resumé
Naturaliegaver fra arbejdsgiveren i anledning af jul eller nytår beskattes kun, hvis markedsværdien overstiger 700 kr.
Hjemmel
08-101353          
Reference(r)

Ligningsloven § 16

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.B.1.9.21

Beskatning af julegaver eller nytårsgaver samt lejlighedsgaver fra arbejdsgiveren for 2008 og fremover

Det fremgår af Ligningsvejledningens Almindelige del, afsnit A.B.1.9.21, at gaver fra arbejdsgiveren i anledning af jul eller nytår efter praksis normalt kun beskattes, hvis markedsværdien overstiger 500 kr. Kontanter og gavekort beskattes fuldt ud.

SKAT har besluttet, at gaver i form af naturalier ydet af arbejdsgiveren i anledning af jul eller nytår, i praksis ikke skal komme til beskatning fra 2008 og fremover, hvis markedsværdien af de gaver den ansatte modtager ikke overstiger 700 kr.

Det er 12 år siden, at beløbet sidst er ændret. Der er tale om en meget gammel praksis, hvorefter man ikke beskatter sådanne gaver. Der er ikke tale om en sats, der årligt reguleres, men med adskillige års mellemrum vurderes praksis på området.

Den i praksis gældende beløbsgrænse vedrørende disse gaver har en afledet effekt på beskatningen af lejlighedsgaver, som ydes af arbejdsgivere, idet der skeles til denne størrelsesorden, når man skal afgøre, hvad der er det naturlige niveau for lejlighedsgaver fra arbejdsgiveren, som efter praksis ikke kommer til beskatning. Se hertil skatteministerens svar refereret i TfS 1995, 176.