Dato for udgivelse
26 Aug 2008 13:08
SKM-nummer
SKM2008.696.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-119551
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fredet, ejendom,skattefrihed
Resumé
Der anmodes om, at tilskud fra Fond1, fra Fond2 og fra Fond3 ydet til fornyelse af stråtag og rygning på ejendommen E ikke medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst. Det indstilles, at det ansøgte imødekommes.
Hjemmel
08-035117
Reference(r)
Ligningsloven § 7 E
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-3 A.G.4
Ansøgning

Skatterådet anmodes om at give tilladelse til, at tilskud fra Fond1 på kr. 100.000, tilskud fra Fond2 på kr. 20.000 samt tilskud fra Fond3 på kr. 15.000 til fornyelse af stråtag på ejendommen Es kostalds sydside og over vognporten samt fornyelse af rygning ikke medregnes til spørgers skattepligtige indkomst, jfr. Ligningslovens § 7E, stk. 2, idet der er givet offentligt tilskud til samme projekt fra Kulturarvsstyrelsen.

Afgørelse

Det ansøgte imødekommes.

Sagsfremstilling og begrundelse

Ejendommen E er fredet i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger § 3.

Det er oplyst, at Fond1 har bevilget et støttebeløb på kr. 100.000, at Fond2 har bevilget et støttebeløb på kr. 20.000 samt Fond3 har ydet et støttebeløb på kr. 15.000 til fornyelse af stråtag på ejendommen Es kostalds sydside og over vognporten samt til fornyelse af rygning. Kulturarvsstyrelsen har ydet støtte på kr. 61.000 til samme projekt i henhold til lov om bygningsfredning og bevarelse af bygninger og bymiljøer § 16.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1, medregnes tilskud, ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 2, kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Kulturarvsstyrelsen har til projektet ydet et støttebeløb på kr. 61.000 i form af et tilskud. Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1, medregnes tilskud, ydet i henhold til § 16, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, ikke til modtagerens skattepligtige indkomst.

Tilskuddet fra Kulturarvsstyrelsen opfylder kravene i ligningslovens § 7 E, stk. 1, hvorfor tilskuddet derfor ikke skal medregnes i modtagerens skattepligtige indkomst.

Da der fra er tale om tilskud til samme bygningsarbejder, som støtten fra Kulturarvsstyrelsen er givet til, er det SKATs opfattelse, at tilskuddene fra Fond1, Fond2 samt Fond3 opfylder betingelserne i § 7 E, stk. 2, og SKAT indstiller derfor, at det tillades at de nævnte tilskud ligeledes ikke skal medregnes til spørgers skattepligtige indkomst.