Dato for udgivelse
08 jul 2008 13:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 maj 2008 12:01
SKM-nummer
SKM2008.608.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-094126
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Motorkøretøjer
Emneord
Gulpladebiler, kørsel skiftende arbejdssted, virksomhed, over 3 ton
Resumé
Skatterådet fandt, at der i tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder i vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 ton må køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted. Der må forsat kun køres lejlighedsvis mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lign.
Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1

Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 J.1.1.12
Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 Q.2.4.1

Spørgsmål

Har spørger fuld fradragsret for moms af udgifter afholdt til køb af specialindrettede vare- og lastvogne på gule plader med en tilladt totalvægt på mere end 3 ton, når køretøjerne anvendes til kørsel mellem bopæl og skiftende arbejdspladser samt i forbindelse hermed til kørsel mellem enten bopæl eller kundeadresse og spørgers faste driftssted flere gange ugentligt og indimellem dagligt for at afhente materialer og/eller værktøjer til brug for kundetilslutninger og/eller reparationer?

Svar

Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Ændringerne i SKM2008.354.SKAT omfatter ikke vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 ton.

Det er dog Skatterådets opfattelse, at der i tilknytning til kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder i vare- og lastvogne med tilladt totalvægt på over 3 ton også kan køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted uden at der er knyttet betingelser til formålet med at køre fra det skiftende arbejdssted til det faste forretningssted.

Spørgsmålet besvares derfor med ja med den begrænsning, at der kun må køres lejlighedsvis mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lign.