åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Q.2.4.1 Generelt om fradrag for små vare- og lastmotorkøretøjer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Momslovens § 41, indeholder særlige regler for opgørelsen af fradragsretten for anskaffelse, drift og leje af vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på ikke over 3 tons. For vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt total vægt på over 3 tons og andre motorkøretøjer f.eks. traktorer, knallerter og cykler gælder de almindelige regler for fradragsret i henhold til §§ 37 og 38, der er beskrevet oven for i afsnit J.1 og J.2.  

Ved salg af små vare- og lastvogne skal virksomheden betale moms, jf. momslovens § 8, stk. 1, pkt. 1, når der har været fradragsret ved indkøbet. Der må ikke beregnes moms af salget, hvis motorkøretøjet sælges som led i overdragelse af en virksomhed eller en del af denne, når den nye indehaver driver registreret virksomhed, jf. § 8, stk. 1, pkt. 3. Hvis motorkøretøjet er et investeringsgode, kan der blive tale om regulering i henhold til §§ 43 og 44.

Reglerne i momslovens § 41 vedrørende små vare- og lastmotorkøretøjer medfører, at der ved anskaffelsen af sådanne motorkøretøjer alene skal ske en vurdering af, om motorkøretøjet fuldt ud anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Med hensyn til driften skal det alene vurderes, om motorkøretøjet anvendes i forbindelse med udøvelsen af virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

For lejede motorkøretøjer, kan momsen vedrørende lejen og driften fradrages, hvis lejemålet vedrører virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Moms af lejen kan kun fradrages med 1/3, hvis lejemålet ikke udelukkende vedrører virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Det er endvidere en betingelse for anvendelse af reglerne i momslovens § 41, stk. 2 og stk. 3, at virksomhedens leverancer af varer og ydelser overstiger 50.000 kr. årligt.