Dato for udgivelse
26 Jun 2008 10:46
SKM-nummer
SKM2008.574.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-092814
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsafgiftspligt og registrering + Andet om moms
Emneord
Almene boligorganisationer, boligselskaber, boligorganisation, boligadministration, almennyttige, moms, lønsumsafgift
Resumé
På baggrund af Højesterets dom i SKM2008.542.HR skal almene boligorganisationer, der alene leverer momsfri administrationsydelser og momspligtige ydelser til egne afdelinger afmeldes fra lønsumsafgifts- og momsregistrering . SKAT udsender snarest muligt en meddelelse med nærmere retningslinier om muligheden for at fremsætte krav på tilbagebetaling af indbetalt lønsumsafgift og moms. 
Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1
Momsloven § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 8

Henvisning

Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-2 B.1.1.5

Henvisning

Lønsumsafgiftsvejledningen 2008-2 B.1.4.5.1

Henvisning
Momsvejledningen 2008-2 D.11.8.1

I SKM2008.542.HR fandt Højesteret, at en afdeling i en boligorganisation ikke var en selvstændig juridisk enhed, men måtte anses for en del af boligorganisationen. Videre udtalte Højesteret, at lønsumsafgiftspligt forudsatte, at der var tale om levering af varer og ydelser til en tredjepart, dvs. en fra leverandøren adskilt selvstændig juridisk enhed. Dette var ikke tilfældet, hvor den almene boligorganisation udfører boligadministration for organisationens egne afdelinger.

Ændring af praksis

SKM2008.542.HR ændrer den praksis, der er beskrevet i Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.1.5 om almene boligorganisationers pligt til at betale lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, i forbindelse med afsætning til egne afdelinger af administrationsydelser, der er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

SKM2008.542.HR ændrer endvidere den praksis, der er beskrevet i Momsvejledningen D.11.8.1 og Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.1.5 og B.1.4.5.1 om almene boligorganisationers pligt til at betale moms, jf. momslovens § 4, stk. 1, i forbindelse med afsætning til egne afdelinger af ydelser, der ikke er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, f.eks. viceværtydelser og administration af nybyggeri, ombygnings- og moderniseringsarbejder (bygherreadministration).

En boligorganisations levering af momsfri ejendomsadministration til eksempelvis andre boligorganisationer, er fortsat omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

En boligorganisations levering af momspligtige ydelser, f.eks. viceværtydelser og administration af nybyggeri, ombygnings- og moderniseringsarbejder (bygherreadministration) til eksempelvis andre boligorganisationer er fortsat omfattet af momspligten, jf. momslovens § 4, stk. 1.

En boligorganisation har fortsat pligt til at betale "byggemoms", hvis boligorganisationens ansatte udfører ombygnings- eller moderniseringsarbejde på egne ejendomme eller udfører reparations- eller vedligeholdelsesarbejder til en samlet værdi af over 100.000 kr. årligt på egne ejendomme.

Krav på tilbagebetaling af lønsumsafgift og moms

SKAT vil snarest muligt offentliggøre en SKAT-meddelelse med nærmere retningslinier om muligheden for at fremsætte krav på tilbagebetaling af indbetalt lønsumsafgift og moms vedrørende afsætning til egne afdelinger.

Afmeldelse af afdelingernes registreringer for indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og ATP

SKAT vil snarest muligt vende tilbage med nærmere information om, hvorledes afmeldelse af afdelingernes registreringer for indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og ATP for ansatte ejendomsfunktionærer kan gennemføres.

Afmeldelse af boligorganisationen fra lønsumsafgifts- og momsregistrering

Almene boligorganisationer, som alene er lønsumsafgiftsregistreret for afsætning af administrationsydelser til egne afdelinger, skal afmelde sig fra lønsumsafgiftsregistrering.

Almene boligorganisationer, som alene er momsregistreret for afsætning af momspligtige ydelser til egne afdelinger, skal afmelde sig fra momsregistrering.

Afmeldelsesblanket findes på www.webreg.dk. Afmeldelsen sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Postboks 610, 0900 København C.

Angivelse af afgiftsoplysninger

Afgiftsangivelser vedrørende lønsumsafgift og moms for afgiftsperioder indtil afmeldelse fra registrering er foretaget skal udfyldes med nul og indsendes på sædvanlig vis.