Dato for udgivelse
27 Jun 2008 11:33
SKM-nummer
SKM2008.584.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-090135
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi, delvis dækningsafgiftspligtig ejendom
Resumé
En forretningsejendom var anset for fuld dækningsafgiftspligtig ved såvel 2002- som ved 2004-vurderigen. Ejendommen rummede imidlertid bl.a. arealer til skole, bibliotek, parkeringskælder og bolig, som ikke er dækningsafgiftspligtige. På baggrund af oplysninger fra kommunen om de ikke-dækningsafgiftspligtige arealers omfang, nedsatte Skatterådet ejendommens dækningsafgiftspligtige forskelsværdi.
Hjemmel

07-186958

Lovbekendtgørelse nr. 2006-08-28 nr. 907 om skatteforvaltningsloven

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 33, stk. 2
Lov om kommunal ejendomsskat § 23 A, stk. 5.

Henvisning

Processuelle regler på SKATs område, afsnit G.3.
Vurderingsvejledningen, afsnit E.1.1.

Sagen drejede sig om en 5-etages forretningsejendom, opført i 1973 på en 6.977 m² stor grund. Ejendommen består iflg. BBR. af 14.437 etagemeter, incl. 77 m² bolig.

Ejendommen har til og med 2002-vurderingen været anset for fuld dækningsafgiftspligtig i henhold til den kommunale ejendomsbeskatningslovs § 23 A. Ved vurderingen i 2004 ansættes ejendommen imidlertid som delvis dækningsafgiftspligtig, idet en del af arealerne anvendes til ikke dækningsafgiftspligtige formål, bl.a. bibliotek og skole.

Efter klage over 2004-vurderingen, ansættes ejendommen således pr. 1. oktober 2004:

Ejendomsværdi 

 76.000.000 kr.*

Grundværdi

 18.803.000 kr.  

Forskelsværdi  

 57.197.000 kr.  

   
Dækningsafgpl. forskelsværdi (64 % af samlet forskelsværdi) = 36.606.100 kr.**

*Ejendomsværdien er beregnet på grundlag af en lejeværdi:

77 m² beboelse á 1.100 kr.=

 84.700 kr.

462 m²  lager á 350 kr. =

 161.700 kr.

6.401 m² butik, restaurant á 750 kr.

 4.800.750 kr.

5.979 m² kontor, kantine á 500 kr.

 2.989.500 kr.

1.518 m²  trafik á 300 kr.

 455.400 kr.

Samlet leje

 8.492.050 kr.

Kapitaliseret med 9 = afrundet

 76.000.000 kr.

** Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi angivet til 64 % af forskelsværdien (76.000.000 kr. - 18.803.000 kr.) x 0,64 = 36.606.100 kr.

I forbindelse med klagen anses den dækningsafgiftspligtige andel for at udgøre 64 % af forskelsværdien ved 2004-vurderingen.

Efter anmodning genoptages 2002-vurderingen for at foretage en fordeling af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi på linie med fordelingen for 2004.

I december 2005 anmodes om ekstraordinær genoptagelse af 2001- og 2000-vurderingen med henblik på, at den dækningsafgiftspligtige andel ansættes til 64 %, svarende til andelen ved 2006- og 2004-vurderingen.

SKAT finder, at der er grundlag for ekstraordinær genoptagelse, da det er en faktuel fejl, at der ikke er foretaget fordeling af den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi. På forespørgsel har den kommune, hvor ejendommen ligger, oplyst at følgende arealer anses for anvendt til ikke-dækningsafgiftspligtige formål: bolig:107 m², bibliotek: 2.335 m², skole: 481 m², parkeringskælder: 1.518 m².

Da kun en del af ejendommen anvendes til dækningsafgiftspligtige formål foretages en vægtning af den værdi, de enkelte arealer skønnes at repræsentere, jf. vurderingsvejledningen afsnit E.1.1:

Tabel

Det fremgår, at det vægtede dækningsafgiftspligtige areal udgør afrundet 72 % af det samlede vægtede areal.

2000-vurderingen er ansat således:

Ejendomsværdi:

 42.500.000 kr.

Grundværdi:

 15.311.000 kr.

Dækningsafgiftspl. forskelsværdi

  27.189.000 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi ændres til 72 % af den fulde forskelsværdi = 19.576.100 kr.

2001-vurderingen er ansat således:

Ejendomsværdi

 66.000.000 kr.

Grundværdi 

 17.997.200 kr.

Dækningsafgiftspl. forskelsværdi 

 48.002.800 kr.

Den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi ændres til 72 % af den fulde forskelsværdi = 34.562.000 kr.