Dato for udgivelse
18 Jun 2008 12:54
SKM-nummer
SKM2008.540.SPN
Myndighed
Spillenævnet
Sagsnummer
08-089416
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Tilbagekaldelse - Tilladelse - Gæld - Restance - Spillenævn - Spilleautomater
Resumé
Tilbagekaldelse af tilladelse til opstilling og drift med gevinstgivende spilleautomater på grund af betydelig forfalden gæld til det offentlige var i overensstemmelse med spilleautomatloven.
Reference(r)
Lov om gevinstgivende spilleautomater § 13, stk. 1, nr. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006
Henvisning

Vejledning om gevinstgivende spilleautomater 4.4.B

Advokat A har på dine vegne den 13. februar 2008 klaget over Spillemyndighedens afgørelse af ..., hvori Spillemyndigheden har tilbagekaldt dine tilladelser til opstilling og drift af spilleautomater på følgende adresser:

...

...

...

...

Spillenævnet har på sit møde den 11. juni 2008 truffet afgørelse i sagen og besluttet at fastholde Spillemyndighedens afgørelse.

Efter lov om gevinstgivende spilleautomater § 13, stk. 1, nr. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006, kan en tilladelse til opstilling af gevinstgivende spilleautomater tilbagekaldes, hvis indehaveren af tilladelsen har forfalden gæld fra virksomheden med spilleautomater, der væsentligt overstiger den sikkerhed, der er stillet efter lovens § 22 eller har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Betydelig gæld til det offentlige er efter lovbemærkningerne gæld i størrelsesordenen 100.000 kr.

Det fremgår af skrivelse fra Skattecenter ..., at dine restancer til SKAT den 15. november 2007 udgjorde 787.794,19 kr. Du havde således i november 2007 - og har fortsat - en gæld til det offentlige, der væsentligt overstiger 100.000 kr. Det er derfor i overensstemmelse med spilleautomatloven, at Spillemyndigheden har tilbagekaldt spilletilladelserne.

Denne afgørelse er en endelig administrativ afgørelse.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden for 3 måneder. Fristen regnes fra, at du har modtaget denne skrivelse.

Kopi af denne skrivelse er sendt til advokat A.