Dato for udgivelse
27 maj 2008 15:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 apr 2008 14:25
SKM-nummer
SKM2008.474.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-077503
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Resumé

Skatterådet bekræfter, at tilskud på 200.000 kr. fra X Fonden til vedligeholdelse af Gods er skattefri.

Hjemmel
08-010534
Reference(r)
Ligningsloven § 7 E, stk. 2

Godsejer Y har anmodet om skattefritagelse for beskatning af tilskud på 200.000 kr. fra X Fonden til istandsættelse af .

Det fremgår af brev 24. november 2005 fra Kulturarvstyrelsen, at Gods er fredet.

Fondens bidrag går til en gennemgående restaurering af vinduerne på hovedbygningen.

Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn tilskud på 144.000 kr. til restaureringen af vinduerne.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

I følge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Det indstilles, at Skatterådet imødekommer ansøgningen vedr. skattefrihed for tilskuddene fra ovennævnte fonde til bygningsarbejde på Gods, da Kulturarvstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til samme bygningsarbejde.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.