Dato for udgivelse
15 May 2008 11:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Apr 2008 13:19
SKM-nummer
SKM2008.431.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 134/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Selvstændig, erhvervsdrivende, kaution, opfindervirksomhed, virksomhedsomdannelse, driftsomkostning
Resumé

Appellanten omdannede i marts 1995 en af ham tidligere drevet personlig opfindervirksomhed til et aktieselskab, som han var hovedaktionær i og direktør for. I maj 1995 stillede han sikkerhed for selskabets kassekredit, og i september-oktober 1996 stillede han yderligere sikkerhed for en udvidelse af kreditten.

Højesteret fandt ikke, at appellanten ved det oplyste om, at ejendomsretten til nogle opfindelser i forbindelse med virksomhedsomdannelsen forblev hos ham, og om karakteren og omfanget af hans efterfølgende personlige virksomhed havde godtgjort, at sikkerhedsstillelserne skete for at sikre hans personlige indkomst som opfinder, herunder ved salget af opfindelserne i marts 1998.

Højesteret tiltrådte derfor Østre Landsrets dom om, at der ikke var fradrag for tabet som følge af sikkerhedsstillelsen, jf. kursgevinstlovens daværende § 4 (nu §17), jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Kursgevinstloven § 4 (dagældende)

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2008-2 E.A.2.8.2

Parter

A
(advokat Michael Amstrup)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Asbjørn Jensen, Niels Grubbe, Jon Stokholm og Michael Rekling.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 15. afdeling den 31. januar 2007.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

A omdannede i marts 1995 en af ham tidligere drevet virksomhed til et aktieselskab, H1 International A/S, som han var hovedaktionær i og direktør for. I maj 1995 stillede han sikkerhed for selskabets kassekredit, og i september-oktober 1996 stillede han yderligere sikkerhed for en udvidelse af kreditten.

På denne baggrund finder Højesteret, at A ikke ved det oplyste om, at ejendomsretten til opfindelserne ved overdragelsen til H1 International efter aftalen forblev hos ham, og om karakteren og omfanget af hans efterfølgende personlige virksomhed har godtgjort, at sikkerhedsstillelserne skete for at sikre hans personlige indkomst som opfinder, herunder ved salget til G5 I/S i marts 1998.

Højesteret tiltræder herefter, at der ikke er fradrag for tabet som følge af sikkerhedsstillelsen, jf. kursgevinstlovens dagældende § 4 (nu § 17), jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 40.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.