Visning af billede: Bilag7

Dette køretøj vil SKAT anse som specielindrettet, og dermed uegnet til at træde i stedet for en privat bil. Der er herved lagt vægt på:

  • Køretøjet er ved indretningen blevet mindre egnet til privat brug
  • Det forudsættes, at der er et erhvervsmæssigt behov for den konkrete indretning
  • Køretøjet er tilsmudset som følge af den erhvervsmæssige anvendelse, der sammen med indretningen gør det uegnet til privat brug.