Visning af billede: Bilag6

Dette køretøj vil SKAT ikke anse som specielindrettet, og køretøjet er dermed egnet til at træde i stedet for en privat bil. Der er herved lagt vægt på:

  • Det er et køretøj, der som er egnet til privat brug, og værktøjskasserne kan tages ud af bilen, hvis der er behov for rent privat at transportere ting
  • Køretøjet er ikke særligt indrettet
  • Køretøjet er ikke tilsmudset eller med lugtgener, der gør det uegnet til privat brug.