Visning af billede: bilag4

Dette køretøj vil SKAT anse som specielindrettet, og dermed uegnet til at træde i stedet for en privat bil. Der er herved lagt vægt på:

  • Det er et køretøj, der som udgangspunkt uden den pågældende indretning er mindre velegnet til privat brug p.g.a. størrelse, og fordi der er tale om en model uden vinduer
  • Køretøjet er ved indretningen med fastmonteret reoler og skydeskinner blevet mindre egnet til privat brug
  • Grunden til at køretøjets lastrum i store træk er holdt fri for specialindretning er, at der er behov herfor for, at der kan udføres det pågældende arbejde, køretøjet er derfor samlet set uegnet til at træde i stedet for en privat bil.