Visning af billede: bilag2

Dette køretøj vil SKAT anse som specielindrettet og dermed uegnet til at træde i stedet for en privat bil. Der er herved lagt vægt på:

  • Det er et køretøj, der som udgangspunkt uden den pågældende indretning er mindre velegnet til privat brug p.g.a. størrelse, og fordi der er tale om en model uden vinduer
  • Køretøjet er ved indretningen med fastmonteret reoler blevet mindre egnet til privat brug, så det samlet set uegnet til at træde i stedet for en privat bil.