Visning af billede: bilag1

Dette køretøj vil SKAT ikke anse som specielindrettet, og køretøjet er dermed egnet til at træde i stedet for en privat bil. Der er herved lagt vægt på:

  • Det er et køretøj, der som udgangspunkt uden den pågældende indretning er meget velegnet til privat brug
  • Køretøjet er ikke ved indretningen blevet uegnet til privat brug
  • Der muligvis heller ikke et erhvervsmæssigt behov for den konkrete indretning, og tingene kan tages ud af køretøjet, hvis der er behov for rent privat at transportere ting
  • Køretøjet er ikke tilsmudset eller med lugtgener, der gør det uegnet til privat brug