Dato for udgivelse
04 apr 2008 11:41
SKM-nummer
SKM2008.319.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-052583
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Ejendomsværdiskat, lempelse
Resumé
Der kan ikke lempes for den nye svenske ny "fastighedsavgift"  i ejendomsværdiskatten
Reference(r)
Ejendomsværdiskatteloven § 12
Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 A.G.4.3

Med virkning for indkomståret 2008 har den svenske rigsdag vedtaget en lov, hvorved den hidtidige "fastighedsskat" erstattes af en "fastighedsafgift". Der er tale om en fast kommunal afgift på 6.000 svenske kr. for et parcelhus, dog højest 0,75 % af ejendomsvurderingen (taxeringsvärdet). For lejligheder udgør afgiften 1.200 svenske kr., dog højest 0,4 % af ejendomsvurderingen.

Skatteministeriet, Departementet, har afgjort, at der ikke kan lempes for svensk "fastighedsavgift "efter § 12 i ejendomsværdiskatteloven, idet denne afgift ikke kan sidestilles med den danske ejendomsværdiskat