Dato for udgivelse
05 mar 2008 08:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 feb 2008 11:55
SKM-nummer
SKM2008.218.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 299/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
Gensigdighed, modregning, negativ, momsangivelse
Resumé

For Højesteret vedrørte sagen spørgsmålet om, hvorvidt en fordring, som SKAT havde anvendt til modregning i et selskabs krav på negativ moms, udgjorde et mindre beløb end kr. 348.334,-. Landsretten havde ikke fundet det godtgjort, at fordringen repræsenterede en mindre værdi end kr. 348.334,-. Højesteret stadfæstede landsrettens dom i henhold til grundene.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 12, stk. 4

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2008-1 K.5.2

Parter

H1 Partnere A/S
(advokat Michael Bach Jensen)

mod

SKAT, Hovedcentret
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Per Walsøe, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard og Jens Peter Christensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 8. afdeling den 3. maj 2007.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 Partnere A/S, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, SKAT, Hovedcentret, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

H1 Partnere har frafaldet sit anbringende om, at skattemyndighedernes modregning er ugyldig.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Partnere betale 30.000 kr. til SKAT, Hovedcentret.

De idømte sagomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.