Dato for udgivelse
12 Feb 2008 13:55
SKM-nummer
SKM2008.144.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-024634
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter
Emneord
Moms, kunstner, galleri, faktura
Resumé

Kunstnerens faktureringspligt kan opfyldes, hvis et galleri i kunstnerens navn og for dennes regning udsteder en faktura til køberen af kunstværket. Der er ikke krav om, at galleriet skal anvende kunstnerens fakturapapir.

Reference(r)
Momsloven § 30, stk. 3, § 49, stk. 2, nr. 2 og § 52, stk. 3
Henvisning
Momsvejledning 2008-1 M.3.2.2
Henvisning

Momsvejledning 2008-1 N.2.2

Henvisning
Momsvejledning 2008-1 G.5

Ved Lov nr. 124 af 28. februar 2003 om ændring af momsloven blev indført bestemmelsen, hvorefter faktureringspligten kan opfyldes, hvis en tredjeperson i den afgiftspligtige persons navn og for dennes regning udsteder en faktura til modtageren af varen eller tjenesteydelsen.

SKAT ønsker at præcisere, at kravet i SKM2002.167.TSS vedrørende kunstneres førstegangssalg af egne kunstværker, jf. momslovens § 30, stk. 3, hvorefter et galleri skal anvende kunstnerens fakturapapir, når galleriet forestår fakturering på kunstnerens vegne overfor køberen af kunstværket, er ophævet ved lovændringen, der trådte i kraft 1. januar 2004.

Ved fakturering ved tredjemand skal faktureringen ske i sælgers navn og for dennes regning. Dvs., at kunstnerens navn, adresse og cvr-/SE-nr. skal fremgå af fakturen. Derudover gælder de samme fakturakrav som ved fakturering foretaget direkte af sælger. Det betyder også, at fakturaerne skal indeholde en fortløbende nummerering, der bygger på en eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

Kravet om fortløbende nummerering i en eller flere serier henviser tilbage til sælger. Fakturaer udskrevet for tredjemand kan ikke indgå i tredjemands egen nummerrækkefølge(r) for egne salg.