Dato for udgivelse
22 Dec 2011 10:54
Til
Virksomheder, der er omfattet af lønsumsafgiftsloven
Sagsnummer
1.0
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Fra 1. januar 2012 udvides pligten til at betale lønsumsafgift af aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v.

Fra 1. januar 2012 udvides pligten til at betale lønsumsafgift af aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v.

Ændringen er en del af finansieringen af finansloven 2012.

Reglerne finder du i lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 3.

De nye regler
Lønsumsafgiftsloven ændres, således at aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. skal medregnes til lønsummen, selv om aflønningen ikke berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven.

Udgangspunktet er derfor, at alle aktieordninger skal medregnes til lønsummen, når de beskattes som lønindkomst og det uanset om ordningerne berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven eller ej.

Købe- og tegningsretter omfattet af ligningslovens § 28  
Købe- og tegningsretter efter ligningslovens § 28 beskattes først på afståelses- eller udnyttelsestidspunktet.

Som følge heraf skal lønsumsafgiften også først betales på dette tidspunkt.

For at undgå, at der skal betales lønsumsafgift af købe- og tegningsretter, der er tildelt inden loven træder i kraft, skal der ikke betales lønsumsafgift af købe- og tegningsretter, der er tildelt inden den 1. januar 2012.

Aktier og købe- og tegningsretter omfattet af ligningslovens § 7 A og § 7 H
Ligningslovens § 7 A og § 7 H ophæves. På skatteområdet er der særlige ikrafttrædelsesbestemmelser for ophævelsen af disse bestemmelser, som medfører, at de "gamle" ordninger ikke beskattes som lønindkomst.

Det betyder, at de "gamle" ordninger ikke bliver omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Mere information
Hvis du har spørgsmål om ændringerne i pligten til at betale lønsumsafgift af aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., kan du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.

For anden information om lønsumsafgift på aktieordninger m.v. henvises til lønsumsafgiftsvejledningens afsnit D.4.2. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside skat.dk - Virksomheder, Nyheder

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på skat.dk - virksomheder.

Henvisning: Lønsumsafgiftsvejledningen afsnit D.4.2