Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.5.2.2 Personalegoder LAL § 4, stk. 3.