Dato for udgivelse
06 Feb 2008 12:43
SKM-nummer
SKM2008.117.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-019973
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Lønindeholdelse + Eftergivelse og gældssanering + Udlæg
Emneord
Inddrivelse, virksomhedsrestancer, bøder, kioskbøder, inddrivelsesmidler
Resumé
Juridisk Service - Inddrivelse, Hovedcentret har udarbejdet en skematisk oversigt over kravstyper, bøder m.v. i relation til virksomhedsrestancer, med angivelse af relevante inddrivelsesmidler, hjemler m.v.
Reference(r)
Opkrævningsloven

I vedhæftede skema findes en oversigt over kravstyper, bøder, kioskbøder m.v. der kan pålægges virksomheder og hvilke inddrivelsesmidler, der er for den enkelte kravstype.

Det udarbejdede skema er udarbejdet som et bidrag til at lette arbejdsgangen ved inddrivelse af virksomhedsrestancer, således at medarbejderen i inddrivelsen via oversigten hurtigt kan skaffe sig et overblik over kravstyper, inddrivelsesmidler, modregningsadgange, gebyrer samt mulighed for eftergivelse m.v.

Specielt vedrørende modregningsrubrikken:

Bemærk venligst, at angives "Ja" og * kan der ske modregning i henhold til dansk rets almindelige principper for tvungen modregning, samt reglerne om konneks modregning. Se venligst  inddrivelsesvejledningens afsnit K 5.2, 5.3 og 6 for en udførlig beskrivelse af reglerne.

Hent skemaet her.