Dato for udgivelse
28 Jan 2008 13:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Jan 2008 13:14
SKM-nummer
SKM2008.84.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
86/2007
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Repræsentationsudgifter, begrænset, fradragsret, demonstration, workshops, underholde, kommerciel, gæstfrihed, brugskunst, engros
Resumé

Højesteret bemærkede, at det alene var selskabets forretningsforbindelser, som var indbudt til demonstrationerne, og arrangementerne bestod af dels bespisning, dels produktdemonstrationer m.v. udført af eksterne foredragsholdere, som ikke blot skulle informere om og reklamere for selskabets produkter men tillige inspirere og underholde deltagerne.

Højesteret tiltrådte, at arrangementerne under disse omstændigheder samlet set måtte anses for at have karakter af kommerciel gæstfrihed, og at samtlige udgifter til arrangementerne derfor måtte anses for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret, jf. ligningslovens § 8, stk. 4, 1. punktum.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

Reference(r)

Ligningsloven § 8, stk. 4, 1. punktum

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-1 E.B.3.7.5

Parter

H1 A/S
(advokat Lars Buurgaard Sørensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Peter Blok, Per Walsøe, Lene Pagter Kristensen og Niels Grubbe

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 11. afdeling den 24. januar 2007.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Det var alene H1s forretningsforbindelser, som var indbudt til juledemonstrationerne, og arrangementerne bestod af dels bespisning, dels produktdemonstrationer mv. udført af eksterne foredragsholdere, som ikke blot skulle informere om og reklamere for H1s produkter, men tillige inspirere og underholde deltagerne.

Højesteret tiltræder, at arrangementerne under disse omstændigheder samlet set må anses for at have karakter af kommerciel gæstfrihed, og at samtlige udgifter til arrangementerne derfor må anses for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret, jf. ligningslovens § 8, stk. 4, 1. pkt.

Højesteret stadfæster derfor landsrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.