Dato for udgivelse
14 Jan 2008 10:36
SKM-nummer
SKM2008.15.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-181151
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms og lønsumsafgift
Resumé
Museers genopførelse, reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamling som museumsgenstande er ikke omfattet af momslovens regler om byggeri m.v. til eget brug.
Reference(r)
Momsloven § 7
Henvisning
Momsvejledningen Q.1.4.2
Henvisning
Momsvejledningen D.5.4

SKAT er blevet spurgt, om museumsvirksomheder som Den Gamle By, Den Fynske Landsby, Hjerl Hede Frilandsmuseum m.fl. er omfattet af reglerne i momslovens § 7 om byggeri m.v. til eget brug, når museernes egne ansatte genopfører, reparerer og vedligeholder de historiske bygninger, der indgår i museernes bygningssamlinger som museumsgenstande.

Det er SKATs opfattelse, at museerne ikke er omfattet af reglerne, jf. nedenfor.

Af momslovens § 7 fremgår:

"Der betales afgift af afgiftspligtige personer bortset fra offentlige institutioner m.v. omfattet af § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, der for egen regning på egen eller lejet grund lader bygninger opføre til virksomhedens brug, eller som udfører ombygnings- eller moderniseringsarbejde på egne eller lejede bygninger til virksomhedens brug, hvis den pågældendes ansatte udfører arbejde ved projekteringen, opførelsen eller ombygnings- eller moderniseringsarbejdet. Reparations- eller vedligeholdelsesarbejde til en samlet værdi af mere end 75.000 kr. årligt sidestilles med ombygnings- eller moderniseringsarbejde.

Stk. 2. For byggeri m.v., hvoraf der skal betales afgift efter stk. 1, sidestilles det arbejde, der udføres af virksomhedens ansatte, og de materialer, der anvendes til dette arbejde, med levering mod vederlag."

Ved opførelse af bygninger forstås efter praksis nyopførelse af bygninger, jf. Momsvejledningen Q.1.4.2.2. SKAT er af den opfattelse, at genopførelse af en historisk bygning, der skal indgå i en museums bygningssamling som en museumsgenstand ikke kan anses som nyopførelse af bygninger omfattet af bestemmelsen i momslovens § 7.

SKAT er endvidere af den opfattelse, at reparation og vedligeholdelse af historiske bygninger, der indgår i et museums bygningssamling som museumsgenstande, ikke er omfattet af bestemmelsen i momslovens § 7, da bygningen ikke i momslovens forstand skal tjene som en bygning til virksomhedens brug, men som en kulturhistorisk museumsgenstand.