åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Hvis SKAT har truffet afgørelse om lønindeholdelse, men lønindeholdelsen gennemføres aldrig, idet skyldner f.eks. er fratrådt sit ansættelsesforhold, vil der være tale om, at der er sket foreløbig afbrydelse af forældelsen, jf. forældelseslovens § 20, stk. 3.

 

SKAT er i denne situation uden skyld i, at lønindeholdelsen ikke kan gennemføres. På det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelse om lønindeholdelse var skyldner, ifølge de oplysninger som SKAT har adgang til, ansat og oppebar en indkomst der kunne foretages lønindeholdelse i, jf. de under pkt. 2.3 nævnte betingelser. Det beror således ikke på SKATs forhold, at lønindeholdelse ikke kan iværksættes.