Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning, afsnit A.A.9.5.1.3.