Dokumentets dato
09 Jan 2004
Dato for offentliggørelse
09 Jan 2004 14:39
Cirkulærets nummer
2004-02
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Aktionær- og udbyttebeskatningskontoret
Sagsnummer
99/03-133-00041
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20040000409-regl

1. Under henvisning til lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002 om påligning af indkomstskatten til staten (ligningsloven) § 17 E, stk. 3, meddeles det herved, at afgiftsatssen for afgiftsåret 2004 udgør 0,48 pct.

2. Tidligere afgiftssatser har udgjort følgende:

Afgiftsåret 2001 0,85 %
Afgiftsåret 2002 0,69 %
Afgiftsåret 2003 0,60 %

3. Dette cirkulære erstatter cirkulære nr. 4 af 2. januar 2003 (TSS-cirkulære 2003-01).

Ole Kjær

/Jørgen Egelund

Reference(r)

Ligningsloven § 17 E

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 S.C.1.3.1.2