Dato for udgivelse
09 Jan 2004 13:36
SKM-nummer
SKM2004.13.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-4325-00052
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé

Told- og Skattestyrelsen oplyser, at konsolideringsfradraget efter fondsbeskatningsloven § 5, stk. 3, for indkomståret 2004 udgør 3,2 pct. af formuen.

Reference(r)

Fondsbeskatningsloven § 5, stk. 3
Fondsbeskatningsloven § 9, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2003-2 S.H.23.4.

Foreninger, der er skattepligtige efter Fondsbeskatningslovens § 1, nr. 2 og 3, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst foretage fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen, jf. lovens §§ 5, stk. 3, hhv. 9, stk. 1.

Fradraget kan højst udgøre en andel af foreningsformuen svarende til den procent, hvormed reguleringstallet for indkomståret efter personskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for det foregående indkomstår. Procenten beregnes med én decimal.

For indkomståret 2004 er reguleringstallet 160,4. For indkomståret 2003 var reguleringstallet 155,4.

Konsolideringsfradraget for indkomståret 2004 udgør herefter højst 3,2 pct. af foreningsformuen.