Dato for udgivelse
17 dec 2007 10:21
SKM-nummer
SKM2007.886.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
07-187373
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Arv og gaver
Emneord
Ejendom
Resumé
Skatterådet har tiltrådt, at tilskud fra 3 fonde til bygningsarbejde på fredet ejendom er skattefri.
Reference(r)

Ligningsloven § 7 E, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2007-4 A.G.4.1

Anmodning om skattefritagelse efter ligningslovens § 7 E, stk. 2

Godsejer  har anmodet om skattefritagelse for beskatning af tilskud på 100.000 kr. fra X Fond, 500.000 kr. fra Y Fond og 200.000 kr. fra Z til vedligeholdelse af den fredede ejendom "huset", som er fra yy00 tallet.  "huset" er en særskilt fløj af det fredede gods. Det er bygget af marksten og udvendig beklædt med munkesten. "huset" bruges til afholdelse af koncerter, rundvisning og andre kulturelle aktiviteter.

Kulturarvstyrelsen har bevilget et tilskud på 105.500 kr. til projektet. Arbejdet omfatter gennemgribende restaurerings- og sikringsarbejder på "huset", herunder rømning af tagsten og lægter, stabilisering af murkroner og murkerner og istandsættelse af tømmerkonstruktioner og ankre.

Tilskuddet fra X skal anvendes restaurering af "huset". Tilskuddet fra Y går til restaurerings- og sikringsarbejder på "huset" og tilskuddet fra Z går til arbejder, der er godkendt af Kulturarvstyrelsen på "huset".

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 1 medregnes tilskud ydet i.h.t. § 16, stk.1 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger ikke til modtagerens skattepligtige indkomst. Det samme gælder andre offentlige tilskud, der ydes til samme formål.

Ifølge ligningslovens § 7 E, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at andre tilskud ligeledes ikke skal medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, hvis der til et bygningsarbejde på en fredet eller bevaringsværdig bygning er ydet offentligt tilskud, der omfattes af ligningslovens § 7 E, stk. 1.

Da der i alle tre tilfælde er tale om tilskud til samme bygningsarbejde, mener SKAT, at tilskuddene fra fondene opfylder betingelserne i ligningslovens § 7 E, stk. 2.

Det indstilles derfor, at Skatterådet mødekommer ansøgningen.

Skatterådet imødekom ansøgningen.